เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
   รับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trans...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
  พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบล ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระครูโกศลสาธุการ เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ เจ้าคณะตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  กิจกรรมกีฬาภายใน "แค-แสดเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2566
  การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
Presentation เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี
โมเดลแผนพัฒนาหนองตะพอง

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้