เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำ...
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ พร้อมด้วย นางรำพึง ยุติวงษ์ เล...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองผักไห่ จ.พระนครศรีอ...
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผอ.กอง ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตา...
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ได้ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  การฝึกอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานขบวนองค์กรชุ...
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิด...
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
Presentation เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี
โมเดลแผนพัฒนาหนองตะพอง

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้