เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
   
   งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ
  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก (ตั้งแต่อายุ 2 ปี 3 เดือน ขึ้นไป) เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับปรุงช่อมแซมสนามกีฬา งานกีฬาแห่งชาติ ”จันท์เกมส์“ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "อัญมณีเกมส์"
  พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ที่ผ่านการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะขามเมืองใหม่ ด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.มะขามเมืองใหม่
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
Presentation เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี
โมเดลแผนพัฒนาหนองตะพอง

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้