เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
   
 
  ช่วยเหลือภัยแล้ง !!
  ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มและข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ
  โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
Presentation เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี
โมเดลแผนพัฒนาหนองตะพอง
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้