เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]12
2 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) [ 28 ก.พ. 2566 ]24
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 27 ก.พ. 2566 ]26
4 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]11
5 ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 19 ธ.ค. 2565 ]21
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ พ.ศ. 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]42
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]14
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]12
9 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]20
10 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 22 ม.ค. 2564 ]129