เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]25
2 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]19
3 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]16
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]15
5 เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3 )ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]16
6 แผนสิทธิมนุษยชน ฉ.5 [ 1 ก.พ. 2566 ]14
7 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 24 ม.ค. 2566 ]18
8 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]22
9 คำสั่งเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ม.ค. 2566 ]16
10 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ม.ค. 2566 ]15
11 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]18
12 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]8
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 21 ธ.ค. 2565 ]11
14 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]13
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]26
16 ทะเบียนประวัติ ปราชญ์ชาวบ้าน [ 1 ธ.ค. 2565 ]12
17 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป [ 25 พ.ย. 2565 ]27
18 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 16 พ.ย. 2565 ]44
19 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]7
20 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่อง ในโครงการวันออกพรรษา ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14