เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 24 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]2
3 คำสั่งเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ม.ค. 2566 ]1
5 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]1
6 ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
7 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง งดรับของขวัญ ปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
8 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป [ 25 พ.ย. 2565 ]18
9 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 16 พ.ย. 2565 ]19
10 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่อง ในโครงการวันออกพรรษา ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]22
11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]48
12 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ครั้งที่ 3) [ 6 ก.ค. 2565 ]42
13 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2565 ]42
14 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]104
15 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 19 เม.ย. 2565 ]113
16 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 12 เม.ย. 2565 ]100
17 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 เม.ย. 2565 ]101
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]100
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]102
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]96
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12