เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 281 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการ E -Service เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 12 ก.พ. 2567 ]9
2 ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 5 ก.พ. 2567 ]4
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]1
4 ประชาสัมพันธ์บทความด้านกฎหมาย เรื่อง การซื้อ ขาย แจกจ่าย เรี่ยไรบนทางจราจรหรือไหล่ทาง (มาตรา 44) [ 30 ม.ค. 2567 ]1
5 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 23 ม.ค. 2567 ]10
6 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
7 Policy of Not Accepting All Kinds of Presents and Gifts 2024 [ 18 ม.ค. 2567 ]0
8 ประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย เรื่อง การทำลายเครื่องหมายจราจร การทำลายทางหลวง และการทิ้งขยะมูลฝอย [ 8 ม.ค. 2567 ]2
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 18 ธ.ค. 2566 ]1
10 ประกาศเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่องผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]2
11 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]14
12 แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้กล่าวหาได้ออกจากราชการ [ 26 ก.ย. 2566 ]11
13 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 17 ส.ค. 2566 ]5
14 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]111
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]5
16 ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 20 เม.ย. 2566 ]5
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]30
18 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]27
19 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]19
20 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 4 เม.ย. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15