เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวศิวิไลซ์  นัมคณิสรณ์
 ปลัดเทศบาล
Email:makamnew63@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์: 039 389534 ต่อ11-ว่าง- นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วแกมกาญจน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
Email:makamnew63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:039 389534ต่อ15

-ว่าง- -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา