เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหารนายดิลก  บัวเกิด
นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่
Email: makamnew63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 089-9363660
นายมานพ ธรรมเจริญ นายสมศักดิ์ ธรรมสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 089-8345266
รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่
เบอร์โทร 089-5484830

นายณรงค์ คนซื่อ นางรำพึง  ยุติวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่
เบอร์โทร
065-5563489
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่
เบอร์โทร 084-8819915