คู่มือการให้บริการ E -Service เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 12 ก.พ. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 5 ก.พ. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์บทความด้านกฎหมาย เรื่อง การซื้อ ขาย แจกจ่าย เรี่ยไรบนทางจราจรหรือไหล่ทาง (มาตรา 44) [ 30 ม.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................................
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 23 ม.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................................
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................................