เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์

      1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และสังคม

      3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

      5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป