เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

กองช่าง-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายวุทธนา  ชัยพิบูลย์
นายณัฐพล  ชัยชนะ
นางสาววราภรณ์  ชวกิจภิญโญพงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สถาปนิกชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปนายชิษณุพงศ์ สําอางค์
 นายอนุญาต  มุขโต -ว่าง- นายอนุศักดิ์  พวงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
ว่าง นางสาวศรุตยา  แก้วตา นายภาณุวัตร  คชาไพร นายกรกช  พลคิด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ คนงาน คนงาน
   
 
 นายบุญ ปากเคี่ยม นายรุ่งโรจน์  นาคสกุล
 
 คนงาน คนงาน