เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 23 พ.ย. 2566 ]2
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคริสตจักร หมู่ที 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 23 มิ.ย. 2566 ]61
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) [ 27 ก.พ. 2566 ]103
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ [ 31 ม.ค. 2566 ]61
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 25 ม.ค. 2566 ]23
6 ประกาศประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 25 ม.ค. 2566 ]34
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองตะพอง บ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 11 ม.ค. 2566 ]41
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกรัก หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 30 พ.ย. 2565 ]37
9 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกรัก หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 24 พ.ย. 2565 ]37
10 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริมตรวจการณ์ [ 21 พ.ย. 2565 ]37
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 1 (ซอยนางงาม) หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 26 ก.ย. 2565 ]39
12 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 1 (ซอยนางงาม) หมู่ 7 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 22 ก.ย. 2565 ]29
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพญาล่าง 5 (พญาล่าง-ดีไว) หมู่ที่ 8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 11 เม.ย. 2565 ]148
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 22 ก.พ. 2565 ]90
15 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 10 ก.พ. 2565 ]168
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 1 ก.พ. 2565 ]144
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแสง 1 หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 11 ม.ค. 2565 ]115
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระหนองแฟบ บ้านทุ่งดินเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะข [ 28 ก.ย. 2564 ]138
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างปักหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 27 ก.ย. 2564 ]92
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะหนองบัว 5 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [ 23 ก.ย. 2564 ]83
 
หน้า 1|2|3