เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]118
2 ขั้นตอนการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]168
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID - 19 [ 4 ม.ค. 2564 ]163
4 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ม.ค. 2564 ]117
5 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน [ 4 ม.ค. 2564 ]159