เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]4
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]2
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]3
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]3
5 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]25
6 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 13 ม.ค. 2566 ]6
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]10
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]8
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]9
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]7
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]9
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 - 3) [ 3 ต.ค. 2565 ]5
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 - 2) [ 3 ต.ค. 2565 ]5
16 ประมวลกฎหมายที่ดิน [ 30 ก.ย. 2565 ]5
17 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]5
18 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]5
19 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]4
20 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4