เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕๕๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]143
2 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทนการอนุญาต ใช้ที่ดินของรัฐ พุทธศักราช ๒๕๕๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]126
3 เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [ 14 ม.ค. 2564 ]145
4 เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 4 ม.ค. 2564 ]113
5 เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2) [ 4 ม.ค. 2564 ]164