เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]18
2 เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 [ 14 ม.ค. 2564 ]196
3 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทนการอนุญาต ใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2554 [ 14 ม.ค. 2564 ]172
4 เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ พ.ศ. 2557 [ 14 ม.ค. 2564 ]197
5 เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553 [ 4 ม.ค. 2564 ]147
6 เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 [ 4 ม.ค. 2564 ]215