เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สภา เทศบาล


นายทัศณพงษ์ ธรรมคงทอง
ประธานสภาเทศบาลฯ


นายกำจัด บุญโกย
รองประธานสภาเทศบาลฯ


นายเกียรติศักดิ์ วงศ์กำปั่น
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นายณัฐวุฒิ บุญเรือง นายนรินทร์ ศรีงาม นายฉัตรชัย งามเลิศ
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

นายบุญอิ่ม พรรณศรี นางสาวสันฐิตา ร้อยอำแพง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1


นายฉลาด ทัศนีย์
นายสมโภชน์ กะวิ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นายชม กิจอักษร นายผิน ศรีงาม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2