เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]5
2 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 63) พ.ศ. 2561 [ 12 เม.ย. 2566 ]15
3 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2566 ]14
4 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2566 ]15
5 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 71) พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2566 ]11
6 ประกาศ ก.จ ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง ฯ พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2566 ]117
7 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 12 เม.ย. 2566 ]68
8 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2563” [ 11 เม.ย. 2566 ]10
9 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 11 เม.ย. 2566 ]104
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 11 เม.ย. 2566 ]114
11 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 11 เม.ย. 2566 ]113
12 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2566 ]110
13 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครู ฯ พ.ศ. 2561 [ 10 เม.ย. 2566 ]69
14 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2562 [ 7 เม.ย. 2566 ]8
15 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ พ.ศ. 2558 [ 7 เม.ย. 2566 ]99
16 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53 (ส่วนที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 7 เม.ย. 2566 ]116
17 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2566 ]100
18 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 52 พ.ศ. 2558 [ 5 เม.ย. 2566 ]118
19 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 7 8 9) [ 3 เม.ย. 2566 ]97
20 ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 [ 3 เม.ย. 2566 ]122
 
หน้า 1|2