เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562

บ้านมังกรดิน
ชื่อ บ้านมังกรดิน

ผลิตภัณฑ์ : ปุ้ยมูลไส้เดือน

หลักสูตรวิชา การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน 

โดย : กศน.อำเภอมะขาม

วิทยากรผู้สอน นายพายัพ บ้านอ่าง โทร 087 833 3132

ครู กศน.ตำบล : นายพายัพ บ้านอ่าง โทร 087 833 3132

เจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน :

นางสุนีย์พร บุญโญประการ โทร 095 778 3188

ที่อยู่ : 93/1 หมู่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ราคาผลิตภัณฑ์ :

ดินพร้อมปลูกมูลไส้เดือน ถุงละ 25 บาท

ปุยมูลไส้เดือน ถุงละ 30 บาท

น้ำหมักมูลไส้เดือน แกลลอนละ 50 บาท

ช่องทางการจำหน่าย : เพจ OOCC กศน.อำเภอมะขาม