วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4130 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกรัก หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2565
ซื้อทรายหยาบ จำนวน 14 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมางานบริการในตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างออกแบบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นหินคลุกธรรมดา จำนวน 1,495.27 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอ้าย 1 (ซอยนางงาม) หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-6718 จันทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง