เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน [ 31 ส.ค. 2563 ]136
2 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 31 ส.ค. 2563 ]103
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ส.ค. 2563 ]122
4 แบบคำขอถังขยะ [ 31 ส.ค. 2563 ]126
5 คำขอใช้เสียง [ 31 ส.ค. 2563 ]134
6 ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ [ 31 ส.ค. 2563 ]105
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ส.ค. 2563 ]101
8 ใบขออนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 ส.ค. 2563 ]104