เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน [ 31 ส.ค. 2563 ]166
2 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 31 ส.ค. 2563 ]126
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ส.ค. 2563 ]149
4 แบบคำขอถังขยะ [ 31 ส.ค. 2563 ]142
5 คำขอใช้เสียง [ 31 ส.ค. 2563 ]157
6 ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ [ 31 ส.ค. 2563 ]120
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ส.ค. 2563 ]112
8 ใบขออนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 ส.ค. 2563 ]118