เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 101]
 
  แถลงข่าว ฟุตบอลคลีนิก “โครงการ Tha Match football ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 131]
 
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประ...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 76]
 
  การแข่งขันฟุตบอลอำเภอมะขามคัพ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-18][ผู้อ่าน 240]
 
  ออกเก็บขยะตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายจันทบุรี...[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 181]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 164]
 
  ปิดศูนย์ CI เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 460]
 
  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล คณะกรรมาธิการการป้องกันและ...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุม และสัมมนาทางวิชาการฯ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zo...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 160]
 
  พิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยา...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 456]
 
  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลฯ ประจ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 92]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60