เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ตระเวน ปลูกป่า ชายแดนเฉลิมพระเ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 67]
 
  รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 63]
 
  นำพัฒนาสังคมฯ จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สอบเคสผู้พิ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 71]
 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองนครนายก(20ก....[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 104]
 
  ร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 98]
 
  การประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 83]
 
  ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามผังเมืองร...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 98]
 
  "งด" จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการ...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 186]
 
  รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 108]
 
  ขุดลอกผักตบชวา/วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล สะพานตาขา...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 116]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บ่อกวางทอง จ.ชลบุรี[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 98]
 
  โครงการติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรี...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 159]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64