เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ธ.ก.ส.ส...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 95]
 
  ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 76]
 
  ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ พร้อมมอบน้ำดื่มช่วยเหลือเบื...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 68]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยที่ 3 ครั...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำ...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 130]
 
  ต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 144]
 
  ร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทค...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 129]
 
  ทรัพยากรน้ำ ภาค 6 ลงพื้นที่สำรวจจุดตั้งสถานีสูบน้ำ[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 110]
 
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ตระเวน ปลูกป่า ชายแดนเฉลิมพระเ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 62]
 
  รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 59]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61