เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ประจำ...[วันที่ 2022-10-06][ผู้อ่าน 70]
 
   ร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 60]
 
  ลงพื้นที่ดูหลัก แนวเขตระหว่างเกษตรอำเภอและหลักของเ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 38]
 
  ร่วมแสดงความยินดี พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ซึ่งไ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 50]
 
  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ โ...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 65]
 
  วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน(Thai National Fla...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มและข้อเสื่อมของผ...[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 97]
 
  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ม.3 ม.4 ม.5 และ ...[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการ พระราชดำริอบรม to be number one [วันที่ 2022-09-25][ผู้อ่าน 64]
 
  ตรวจรับ การติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลิ...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 64]
 
  เปิดโครงการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อลดก...[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 81]
 
  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 86]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61