เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ คร...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 21]
 
  การยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 30]
 
  เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 60]
 
  รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย บ้าน...[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 37]
 
  ลงพื้นที่ตรวจถนนคอนกรีต บริเวณถนนหมู่ที่5 เชื่อมต่...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 270]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 252]
 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี [วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 42]
 
  การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 33]
 
  ร่วมพิธีอันเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาล...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 86]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 29]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60