เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ร่วมกิจกรรม งานวันครู ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 82]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ทต.มะขามเมืองใหม่[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 25]
 
  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก แห่งชาติ ณ โรงเรียน...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่รณรงค์โครงการขยะเปียกลดโลกร้อนให้กับครัวเ...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 31]
 
  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณสำนักงานเทศบา...[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 161]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.มะขามเมืองใหม่ ในภาคเรียนที่...[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 24]
 
  รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย บ้าน...[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชาคม การก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิ...[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 121]
 
  การประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2566 [วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 33]
 
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญร...[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน (ขั้นตอนก่อนดำเนินก...[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 41]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64