เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ตรวจรับ การติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลิ...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 68]
 
  เปิดโครงการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อลดก...[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 84]
 
  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 89]
 
  ได้รับมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณ การประชุมและก...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 79]
 
  ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ พร้อมมอบน้ำดื่มช่วยเหลือเบื...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 65]
 
  ารประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 99]
 
  รับประกาศนียบัตร LPA ดีเด่น[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 81]
 
  เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมสม...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 51]
 
  นายกฯ สั่งการผู้รับจ้างลงพื้นที่ ตรวจสอบตลิ่งถล่ม ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการโภชนาการสมวัยสำหรับเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการเด็กเล็กสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประ...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการเครือข่ายรวมความคิดพิชิต เบาหวาน - ความดันโ...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 66]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61