เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  กิจกรรม "สภากาแฟ" มะขามเมืองใหม่..[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 36]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 29]
 
  มอบกระเช้า คุณยายหอม ทองทิพย์ ม.7 ตำบลมะขามฯ[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการสตรี อำเภ...[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาแหล่งท่อง...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 21]
 
  ลงพื้นที่ เพื่อร่วมกันหยอดทรายกำจัดยุงลาย พ่นหมอกค...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 188]
 
  ลงพื้นที่ เคสไข้เลือดออก แคมป์คนงาน บริษัท จันทบุร...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 28]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ เปิดรับ...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 14]
 
  ร่วมต้อนรับพร้อมมอบกระเช้า นางสาวณัชชา สร้อยศรี มา...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 56]
 
  ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(กลุ่มจังหวั...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 42]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61