เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 15]
 
  เปิดตัวแอปพลิเคชัน "เรียกช่าง"[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 14]
 
  ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ พร้อมทั้งซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอด...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 15]
 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 41]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองผักไห่ จ.พระนครศรีอ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตา...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 33]
 
  การฝึกอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานขบวนองค์กรชุ...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มสินค้...[วันที่ 2023-05-20][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการปลูกต้นไม้รอบสระศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ บร...[วันที่ 2023-05-17][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 11]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60