เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้ง...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 3]
 
  มอบเมล็ดพันธ์ุผัก-กล้าไม้[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม [วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 19]
 
  ดำเนินการขุดลอกผักตบชวา/วัชพืช บริเวณสะพานตาขาว หม...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 20]
 
  ร่วมการประชุม ก.ธ.จ. จันทบุรีครั้งที่ 2/2566[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 19]
 
  แนะนำวิธีทำถังขยะเปียกในการทิ้งเศษอาหาร บ้านพักอาศ...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 26]
 
  ร่วมให้การตอนรับสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ลงพื้น...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 19]
 
  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพิกุลออก จ...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 38]
 
  พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดวังจะอ้ายและศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 21]
 
  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ [วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 26]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64