เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 19]
 
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ป...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 22]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มและข้อเสื่อมในผู...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียนวัดวังจะ...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 24]
 
  “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 21]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ จ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 41]
 
  เข้าร่วมการประชุม การหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 18]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64