เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ให้การต้อนรับ นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพล...[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 20]
 
  ร่วมโครงการรณรงค์ ซาเล้งปลอดภัยหมู่บ้าน RTP Cyber ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 45]
 
  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 20]
 
  เปิดตัวแอปพลิเคชัน "เรียกช่าง"[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 18]
 
  ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ พร้อมทั้งซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอด...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 25]
 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 49]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองผักไห่ จ.พระนครศรีอ...[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตา...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 37]
 
  การฝึกอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานขบวนองค์กรชุ...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มสินค้...[วันที่ 2023-05-20][ผู้อ่าน 15]
 
  การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 28]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61