เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ภาคเรียนที่ 2


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.มะขามเมืองใหม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ โดยวันนี้มีกิจกรรมการไหว้พระ นั่งสมาธิ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มาจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และ อสม.ตำบลมะขาม ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะขามเมืองใหม่ด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน โดยกิจกรรมวันนี้มีการให้ความรู้ อาหารสำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง/เบาหวาน และกิจกรรมสันทนาการ การบริหาร และการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
2024-02-22
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18