เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


รับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินใน ระดับ ผ่านดีเยี่ยม รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช.โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับ ผ่านดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
2024-02-22
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18