เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลฯ ประจ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชุมสามัญสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 121]
 
  ลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีปัญหาน้ำขังไม่ระบายบริเวณประ...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 168]
 
   ร่วมรับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ(ยาเสพติด)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 175]
 
  เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 5[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 171]
 
  อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 2...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 213]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 180]
 
  ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมบริการจัดเก็บค่าทิ้งขยะ...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 103]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการทิ้งขยะอันตรายล้งผลไม้(หนองอ้อ)[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบล...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 124]
 
  โครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 93]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61