เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  พัฒนามะขามเมืองใหม่[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 65]
 
  กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมื...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 72]
 
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ [วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 95]
 
  ประเมินสถานการณ์โควิด19 ภายในตำบล เพื่อจัดตั้งศูนย...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 119]
 
  สัมมนารับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างพระราชบัญญัติ...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 77]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมือง...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 88]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 133]
 
  วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดี ณ วัดหนองอ้อ ต.มะขา...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 170]
 
  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 442]
 
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จั...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 89]
 
  ท่านนายกมอบของใช้ อุปโภค บริโภคให้กับนางจำลอง อุทั...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 112]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60