เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 1บ้า...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 84]
 
  เน้นย้ำ!!!!การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 97]
 
  ออกรายการ คุยหลังข่าว NBT[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 91]
 
  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนทางหลวงหมายเลข 317...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 73]
 
  พัฒนามะขามเมืองใหม่[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 73]
 
  กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมื...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 82]
 
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ [วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 102]
 
  ประเมินสถานการณ์โควิด19 ภายในตำบล เพื่อจัดตั้งศูนย...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 127]
 
  สัมมนารับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างพระราชบัญญัติ...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 88]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมือง...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 144]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35หน้า 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64