เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  เน้นย้ำ!!!!การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 92]
 
  ออกรายการ คุยหลังข่าว NBT[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 87]
 
  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนทางหลวงหมายเลข 317...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 69]
 
  พัฒนามะขามเมืองใหม่[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 69]
 
  กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมื...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 76]
 
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ [วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 75]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 99]
 
  ประเมินสถานการณ์โควิด19 ภายในตำบล เพื่อจัดตั้งศูนย...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 122]
 
  สัมมนารับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างพระราชบัญญัติ...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 80]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมือง...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 91]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 140]
 
  วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดี ณ วัดหนองอ้อ ต.มะขา...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 176]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34หน้า 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63