เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว [ 15 มิ.ย. 2564 ]1
2 คำสั่ง##จังหวัดจันทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น [ 12 พ.ค. 2564 ]1
3 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๓๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 6 พ.ค. 2564 ]1
4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 28 เม.ย. 2564 ]1
5 กศน.ตำบลมะขาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย [ 5 เม.ย. 2564 ]1
6 ประชาสัมพันธ์ ไปรษณีย์มะขามประกาศรับสมัครผู้รับจ้างทำหน้าที่นำจ่ายสิ่งของส่งไปรษณีย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ [ 24 ก.พ. 2564 ]1
7 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน COVID-19 โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ [ 24 ก.พ. 2564 ]1
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]1
9 ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.00-17.00 น. [ 16 ก.พ. 2564 ]1
10 ประกาศลด ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]1
11 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]1
12 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]1
13 ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้(ล้ง) [ 29 ม.ค. 2564 ]1
14 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี📣📣 ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมบางประเภทเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป [ 28 ม.ค. 2564 ]1
15 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]1
16 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องปิดสถานที่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดจันทบุรีและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ม.ค. 2564 ]1
17 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขยายเวลามาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [ 21 ม.ค. 2564 ]1
18 ขั้นตอนการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]1
19 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ม.ค. 2564 ]1
20 การปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำสั่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ม.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6