เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มและข้อเสื่อมของผ...[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 2]
 
  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ม.3 ม.4 ม.5 และ ...[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการ พระราชดำริอบรม to be number one [วันที่ 2022-09-25][ผู้อ่าน 5]
 
  ตรวจรับ การติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลิ...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 7]
 
  เปิดโครงการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อลดก...[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 15]
 
  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 24]
 
  ได้รับมอบของที่ระลึกประกาศเกียรติคุณ การประชุมและก...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 17]
 
  ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำ พร้อมมอบน้ำดื่มช่วยเหลือเบื...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 10]
 
  ารประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแ...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 13]
 
  รับประกาศนียบัตร LPA ดีเด่น[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 11]
 
  เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมสม...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 9]
 
  นายกฯ สั่งการผู้รับจ้างลงพื้นที่ ตรวจสอบตลิ่งถล่ม ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 23]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40