เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  โครงการตลาดนัดสุขภาพดีฯบูรณาการงานร่วมกับโครงการเท...[วันที่ 2020-09-02][ผู้อ่าน 810]
 
  เด็กเล็กสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย ประจำปี 2563[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 325]
 
  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 387]
 
  ปลูกต้นไม้เพื่อสังคมและอาสาปลูกป่าช่วยโลก[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 203]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ตลาดนัดสุขภาพดี วิ...[วันที่ 2020-08-06][ผู้อ่าน 497]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 63[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 204]
 
  โครงการรณรงค์คนมะขามร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลาย[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 686]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ...[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 1086]
 
  ประชุมการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนมะขาม[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 256]
 
  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 2563[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 181]
 
  มอบหน้ากากผ้าให้โรงเรียนในพื้นที่[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 378]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน “แผ่นดิ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 598]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59หน้า 60|61|62|63|64