เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ตลาดนัดสุขภาพดี วิ...[วันที่ 2020-08-06][ผู้อ่าน 487]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 63[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการรณรงค์คนมะขามร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลาย[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 674]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ...[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 1046]
 
  ประชุมการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนมะขาม[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 242]
 
  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 2563[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 171]
 
  มอบหน้ากากผ้าให้โรงเรียนในพื้นที่[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 363]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน “แผ่นดิ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 564]
 
  สภาองค์กรชุมชนฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือ แก่ผู้ที่มีราย...[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 1067]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามเ...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 341]
 
  รณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก รอบ 2[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 247]
 
  เก็บขยะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายจันทบุรี-สระแ...[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 234]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56หน้า 57|58|59|60|61