เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  ปลูกต้นทองอุไร ไหล่ทางถนน ซ.คลองทราย หมู่ที่ 3 ต.ม...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 267]
 
  กิจกรรม”ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 345]
 
  ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤติโควิด...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 175]
 
  การวางท่อระบายน้ำ ก่อนการดำเนินการสร้างปั๊มแก๊ส(ตร...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 131]
 
  การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบา...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 192]
 
  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปร...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 167]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ค...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 152]
 
  มอบเตียงผู้ป่วย 10 หมู่บ้านเพื่อใช้ในการกักตัวผู้เ...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 188]
 
  รับมอบสนับสนุนเตียงผู้ป่วย ทม.ท่าช้าง จันทบุรี[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี ...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 188]
 
  ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนอำเภอมะขาม(CI)[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 305]
 
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์...[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 306]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48หน้า 49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64