เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
  การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบา...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 182]
 
  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปร...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 161]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ค...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 145]
 
  มอบเตียงผู้ป่วย 10 หมู่บ้านเพื่อใช้ในการกักตัวผู้เ...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 179]
 
  รับมอบสนับสนุนเตียงผู้ป่วย ทม.ท่าช้าง จันทบุรี[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 264]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี ...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 178]
 
  ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนอำเภอมะขาม(CI)[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 297]
 
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์...[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 296]
 
  ประชุมมอบหมายภารกิจการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 145]
 
  ประเมินมาตรการป้องกัน COVID-19 (ตลาดนัดวังจะอ้าย)[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 198]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2564[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปร...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 159]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45หน้า 46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61