เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


โครงการคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มและข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ


วันที่ 4 เมษายน 2567 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มและข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ มีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องเบาหวาน ความดัน การรับประทานอาหารในผู้สูงอายุ และการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มและข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ ณ วัดหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ทีมงาน รพ.สต.หลวงประกอบนิติสาร ผู้สูงอายุภายในตำบล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในวันนี้ด้วย
2024-05-07
2024-04-27
2024-04-25
2024-04-04
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-11