เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ครั้งที่1/2567


วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลมะขามเมือง ครั้งที่1/2567 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
2024-05-07
2024-04-27
2024-04-25
2024-04-04
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-11