เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำหนองตะพองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำหนองตะพองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีกิจกรรมจิตอาสาลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำหนองตะพอง ณ บริเวณสนามกีฬาหนองตะพอง (สวนสาธารณะหนองตะพอง) ในการนี้มีนายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีจิตอาสาร่วมมือร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
2024-05-07
2024-04-27
2024-04-25
2024-04-04
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-11