เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การขุดคลองฝายท่าระม้า ตำบลมะขาม...


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต อ.มะขาม นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ,นายกเทศมนตรีท่าหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ต.มะขาม และ ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ร่วมกันประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขุดคลองฝายท่าระม้า ตำบลมะขาม เพื่อให้ทางน้ำไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และรับฟังปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มีการพูดถึงสถานการณ์ภัยแล้งและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2024-05-07
2024-04-27
2024-04-25
2024-04-04
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-11