เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับปรุงช่อมแซมสนามกีฬา งานกีฬาแห่งชาติ ”จันท์เกมส์“ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "อัญมณีเกมส์"


วันที่ 31 มกราคม 2567 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกีฬา เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา และในการดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินสมทบในการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมสนามกีฬา ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
2024-02-22
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18