เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ที่ผ่านการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะขามเมืองใหม่ ด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน


วันที่ 25 มกราคม 2567 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.มะขามเมืองใหม่ 📍โดยวันนี้มีกิจกรรมการไหว้พระ นั่งสมาธิ และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ที่ผ่านการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะขามเมืองใหม่ ด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 📍ซึ่งทางนักเรียนโรงเรียนผู้สูง ทต.มะขามเมืองใหม่ ได้จัดชุดการแสดงเพื่อเป็นการขอบคุณคณะแพทย์ที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
2024-06-21
2024-06-11
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-29