เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.มะขามเมืองใหม่


วันที่ 24 มกราคม 2567 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.มะขามเมืองใหม่ และคณะกรรมการสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ 📍โดยวันนี้มีกิจกรรมการไหว้พระ นั่งสมาธิ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มาจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะขามเมืองใหม่ ด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน วันนี้มีกิจกรรม ฝึกสมาธิ ,ให้ความรู้ในการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไรไม่ให้ดูดเงินและการปลูกสมุนไพร ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
2024-02-22
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18