เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th

 
 
 


ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณบ้านพญาล่าง หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านท่าระม้าบนหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


วันที่ 22 มกราคม 2567 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณบ้านพญาล่าง หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านท่าระม้าบนหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว 438 เมตร โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งวันนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 พร้อมลงสถานที่จริง ณ ตลิ่งริมน้ำ ม.8 ตำบลมะขาม โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธการและผังเมือง (นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์) เป็นประธานในการตรวจรับงาน
2024-02-22
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-18