เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


จ.จันทบุรี ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ 🚌


วันนี้ 25 มกราคม 2566 นายมานพ ธรรมเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืนจังหวัดจันทบุรี(จังหวัดเคลื่อนที่) โดยนายสันติ รังษิรุจิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สมาคม องค์กรการกุศล และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ และประชุมบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน พบผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบรถจักยานแก่เด็กนักเรียน และมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน ณ วัดทับนคร ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-17
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-13