เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี : www.makhammueangmai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ


วันที่ 24 มกราคม 2566 นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยมีวาระสำคัญในการประชุม เรื่อง การก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียน และเรื่องเสนอเพื่อทราบจากกลุ่มงานต่างๆของทางโรงเรียนฯ ณ ห้องถ่ายทอดสด โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-17
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-13